HERBÁŘ PERUÁNSKÝCH BYLIN A ROSTLIN
dary And a Amazonie
Vilcacora


KRÁLOVNA AMAZONIE


VILCACORA ORIGINAL - Uncaria tomentosa Wild.

   
 
Vyslovuje se : Vilkakora

Roste v tropických lesích Amazonie. Je to světle hnědá popínavá rostlina, mylně nazývaná liánou. U násady každého páru listů se nacházejí trny, připomínající drápek. Díky tomu je rostlina nazývána „kočičí dráp”. Pro své vlastnosti byla Vilcacora považována Inky za svatou rostlinu. O jejím působení hovoří mnoho indiánských legend. Jako léčivá se používáji listy ale hlavně kůra, ale pouze její vnitřní část obsahuje všechny potřebné složky. Vnější kůra je odpadem, který je však bohužel někdy nabízen dodavateli jako kůra vnitřní. Kombinace alkaloidů obsažených ve vnitřní části kůry z ní činí neobyčejně účinný prostředek o širokém spektru působení.
Vilcacora se staví do popředí zájmu z hlediska vlivu na zhoubné novotvary pro své antioxidační, imunostimulační a antivirové účinky. Obsažené látky zvyšují fagocytózu a mohou mít taktéž antimutagenní účinky. Existují předběžné zprávy o tom, že indukují apoptózu a inhibují proliferaci leukemických buněk a buněk lymfomu, aniž by byly cytotoxické vůči normálním buňkám. Blahodárně působí na kardiovaskulární systém - zvyšují dilataci periferních krevních cév, snižují srdeční frekvenci a do jisté míry rovněž hladinu "špatného" cholesterolu. Pro své protizánětlivé vlastnosti se Vilcacora doporučuje při léčbě osteoartritidy.

     
Výzkumy prokázaly, že Vilcacora díky svému složení brzdí rozvoj rakovinových buněk a stimuluje imunitní systém. Má i vlastnosti protizánětlivé, antivirové, antibakteriální a antioxidační. Pozitivně působí na centrální nervový systém, pomáhá při léčbě oběhových chorob, snižuje hladinu cholesterolu a působí očistně. Chrání sliznice trávícího traktu a pomáhá při léčbě žaludečních vředů. Má dobrý vliv na peristaltiku střev a žlučových cest.
Vilcacora byla v po
sledních letech podrobena rozsáhlým výzkumům a preparáty z ní jsou zaregistrovány na trhu v mnoha zemích. Obsahuje biologicky aktivní substance, které mají účinky protirakovinové, antioxidační, protivirové, protizánětlivé, působí na aktivaci buněk imunitního systému.
Vilcacora snižuje riziko akutních záchvatů ischemické choroby srdeční a vytváření krevních trombů. Je zvlášť doporučována kuřákům neboť s močí odvádí z organizmu karcinogenní látky obsažené v cigaretovém kouři. Vně se používá ve formě obkladů v případech zánětů pokožky a alergických reakcí.
Co vlastně Vilcacora obsahuje?
 
Alkaloidy (celkový obsah 0,15 - 0,46 %, stanoveno HPLC), pentacyklické oxindolové alkaloidy : isomitrafylin, isopteropodin, mitrafylin, pteropodin, speciofylin, unkarin F, tetracyklické oxindolové alkaloidy: isorhynchofylin, rhynchofylin, glykosidicky vázané alkaloidy: 5alfa-karboxystriktodisin, heteroyohimbanové pentacyklické alkaloidy: akuammigin, heteroyohimbanové tetracyklické alkaloidy: hirsutein, hirsutin, korynanthein, dihydrokorynanthein, pyridino-indolo-chinolizidinové alkaloidy: angustin, angustolin, deriváty kyseliny chinovikové, deriváty kyseliny ursolové a oleandrové, steroly: beta-sitosterol (60 % z celkového obsahu sterolů), kampesterol, stigmasterol, flavanové deriváty: epikatechin, procyanidiny A1, B1, B2, B4.

O odhalení jejích cenných vlastností se zasloužil polský misionář a zároveň velký fytoterapeut, salezián žijící v Peru, páter Edmund Szeliga (1910-2005). V šedesátých letech minulého století poslal vzorky Uncaria tomentosa k rozborům na univerzitu v Neapoli. Laboratorní výsledky potvrdily jeho závěry, že se jedná o dokonalý prostředek aktivující imunitní systém. Od této doby bylo zpracováno mnoho vědeckých prací na univerzitách po celém světě (např. v USA, Rusku, Číně, Německu, Rakousku, Japonsku) a všechny potvrzují její neobyčejně příznivé účinky. Vilcacora se stala tím, co v současnosti hledají lidé dbající o vlastní zdraví, chtějící si uchovat mládí a dobrou kondici co nejdéle.
Často se nesprávně uvádí " čaj Vilcacora" - vždy se jedná o odvar, připravený dvacetiminutovým varem.
 
TRADIČNÍ POUŽITÍ V LIDOVÉ PERUÁNSKÉ MEDICÍNĚ PŘI:


► při prevenci i léčbě onemocnění zhoubnými nádory
onemocněních trávicího traktu (zánětech, Crohnově chorobě, divertikulitidě, poruchách střevní mikroflóry,
     peptickém vředu, zácpě, plynatosti, hemeroidech, parazitech)
 diabetes
jaterní cirhóze
chorobách spojených s poškozením funkce imunitního systému
 chronickém únavovém syndromu
léčbě a prevenci virových onemocnění (chřipky)
chronických infekcích horních cest dýchacích, astmatu, sinusitidě
virových infekcích (vč. boreliózy, Herpes zoster, Herpes simplex i HIV)
 artritidách
 bolestech končetin
léčbě kapavky a úplavice a pro zlepšení metabolizmu ledvin
► jako antioxidant 
Pití odvarů z Vilcacory zlepšuje stav cév, zabraňuje vzniku krevních trombů a tím předchází srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici.
Některé alkaloidy zlepšují paměť, v případech amnézie způsobené cholinergní dysfunkcí.
 
PŘÍPRAVA A POUŽITÍ:

nejčastěji 3–10 g (1 rovná nebo plná lžíce) kůry zalít necelým 0,7 litru studené vody (množství vody se odpaří) a od chvíle dosažení varu vařit na mírném ohni 20 minut. Odcedit. Pít vlahé, 3x denně sklenku, jednu hodinu před nebo po jídle. V ucelených protinádorových kúrách se může vařit společně s Tahuari.
UPOZORNĚNÍ:

Přestože při klinických studiích nebyly dosud prokázány žádné nežádoucí vedlejší účinky Vilcacory, nedoporučuje se podávat dětem do 3 let, těhotným a kojícím ženám, osobám po transplantaci nebo před plánovanou transplantací orgánů.


MOŽNÉ INTERAKCE S LÉČIVY:

Antihypertenziva: obsahové látky mohou snižovat krevní tlak.
Tento stav třeba brát v úvahu při současné kombinaci s antihypertenzivy. Imunosupresivní léčiva: teoreticky mohou obsažené látky interferovat s imunosupresivní terapií, protože mají imunostimulační aktivitu. Mohou být kontraindikovány v případě podávání azathioprinu, basiliximabu, cyklosporinu, daklizumabu, muronabu-CD3, orthoklonu, mykofenolatu, takrolimu, sirolimu, prednisonu a dalších glukokortikoidů.

 
ZAJÍMAVOSTI O VILCACOŘE:

Její sláva v Peru sahá až do dávných časů Inků, kteří ji užívali k léčení mnoha nemocí a scházeli pro ni z And do džungle. Uctívali ji (Vilcacora znamená v jazyku kečua „Svatá rostlina“). Podle dávné legendy se o její objev zasloužil bojovník kmene Ashaninka, který se těžce raněn prodíral amazonskou džunglí. Slabý a k smrti unavený padl na zem a čekal na svůj konec. Ale náhle spatřil amazonského tygra - Otorongo, který svými drápy a ostrými zuby rozdíral silnou liánu a pil vytékající šťávu. Po vypití, s ohromnou silou vyskočil a ulovil srnu. Raněný se se zbytkem sil doplazil k té samé liáně, napil se šťávy a hned se mu vrátila jeho síla. Udiven uviděl, že z liány vyrůstají "drápy", podobné tygřím….. Díky této legendě se rozšířil i název Uncaria tomentosa jako "Uňa de gato", Cat"s Claw", "Kočičí dráp". 
Kombinace alkaloidů obsažených ve vnitřní části kůry VILCACORY z ní činí neobyčejně účinný prostředek o širokém spektru působení. VILCACORA - UNCARIA TOMENTOSA se stala tím, co v současnosti hledají lidé dbající o vlastní zdraví, kteří si chtějí uchovat mládí a dobrou kondici co nejdéle.
Pití odvarů z Vilcacory zlepšuje mimo jiné stav cév, zabraňuje vzniku krevních trombů a tím předchází srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici.
Plantas Medicinales Nativas del Peru, PALACIOS VACCARO W.J., Concytec, Lima, Perú, 1997, ISBN 9972-50-002-1
Sesenta Plantas medicinales de la Amazonía Peruana, DESMARCHELIER C., WITTING SCHAUS F., eBio2000, Lima, Perú, 2000,
Amazonian Ethnobotanical Dictionary, DUKE A.J., VASQUEZ R., C.R.C. Press, Boca Raton, USA, 1994,
Manual de fitoterapia, LOPEZ VILLAR M., VARGAS VILLAVICENCIO O., Programa Nacional de Medicina Complementaria del Seguro Social de Salud - EsSalud, Lima, Perú,
Herbal secrets of the rainforest , TAYLOR L. , Prima Health a division of Prima publishing, CA, USA, 1998,  
Drogen, Pfeilgift und Indianermedizin, WOLTERS B.,Urs Freund Verlag, Greifenberg, Germany, 1994,  
LIDIA OBREGÓN VILCHES L.,E., Uńa de Gato - Cat´s claw, Instituto de fitoterapia americano, 3era Edición, 1997,
Salud para todos, LACANZE D., ALEXIADES M., Fenamed, Madre de Dios, CBC – Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de Las Casas», Cuzco, Perú, 1995,
The Healing Forest, SCHULTES E.R., RAFFAUF R.F., DioscoridesPress, Portland (OR), USA, 1992
Uńa de Gato, LOPEZ VINATEA L.,A., Colegio de ingenieros del Perú, Iquitos, Perú, 2001
Uńa de Gato - Ensayos clinicos, DELGADO SILVA H., Hospital Apoyo Iquitos&Facultad de Farmacia y Bioquimica U.N.A.P., Iquitos, Perú, 2001
Uncaria 2001, 1era Reunión Internacional del Género Uncaria "Uńa de Gato", Iquitos, Perú, 2001
Vocabulario de los nombres vulgares de flora peruana, SOUKUP J. SDB, Editoria Salesiana, Lima, Perú, 1975